Huy Hung Coffee Company
Vật tư nông nghiệp
Vật tư nông nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng ngoài là đơn vị xuất khẩu sản phẩm cà phê sạch mà còn là đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp.